O nás

Spoločnosť BTS Technology, s.r.o. bola založená 28.8.2007 ako jeden z hlavných dodávateľov komponentov pre elektrotechnický priemysel s pôsobnosťou na slovenskom, maďarskom a ruskom trhu. Po ôsmych úspešných rokoch sa portfólio spoločnosti rozšírilo o poskytovanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva, skladovania a prepravy tovaru.

V rámci odpadového hospodárstva pre klientov zabezpečuje služby ako vstupný audit, legislatívny servis, potrebné technické vybavenie, zber, separáciu odpadu a zhodnotenie u koncových spracovateľov.

V roku 2017 sa spoločnosť stala členom Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku – ASPEK.

Princípy našej politiky

Zásady na ktorých je postavené poskytovanie našich služieb

Ochrana životného prostredia

Snaha o elimináciu negatívnych dopadov na životné prostredie

Snaha neustáleho vzdelávania/napredovania, zvyšovania odbornosti

Používanie najmodernejších technológií

Dosahovanie spokojnosti klientov

Dosahovanie spokojnosti zamestnancov

© Copyright - BTS Technology, s.r.o.