Komplexné odpadové hospodárstvo

  • Vstupný audit s cieľom nastavenia maximálne efektívneho a náklady minimalizujúceho systému

  • Komplexné poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi v zmysle platnej legislatívy

  • Vedenie kompletnej agendy odpadového hospodárstva (evidencia odpadov, obalov, ohlásenia, atď.)

  • Zabezpečenie techniky a technológie pre skladovanie, triedenie, úpravu a odvoz odpadov (kontajnery, stroje, nádoby na triedenie a dočasné uloženie odpadu, preprava atď.)

  • Triedenie odpadu s dôrazom na selektovanie všetkých zhodnotiteľných zložiek, zníženie uloženia odpadu na skládku na minimum

  • Odvoz odpadov do zariadenia na zhodnotenie/zneškodnenie

  • Zabezpečenie recyklácie u konečných spracovateľov

  • Zaškolenie obsluhy strojných zariadení v súlade s platnou BOZP legislatívou

Máte otázky k našej činnosti? Potrebujete poradiť? Neváhajte a kontaktujte nás, radi Vám zodpovieme na Vaše prípadné otázky

© Copyright - BTS Technology, s.r.o.