KOMPLEKSOWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

  • Audyt początkowy w celu opracowania systemu maksymalnie efektywnego i minimalizującego koszty

  • Kompleksowe doradztwo w dziedzinie gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami

  • Prowadzenie kompleksowej dokumentacji gospodarowania odpadami (ewidencja odpadów, opakowań, zgłoszenia itd.)

  • Zapewnienie urządzeń technicznych i technologicznych do magazynowania, segregowania, przetwarzania i wywożenia odpadów (kontenery, maszyny, pojemniki do segregacji i tymczasowego przechowywania odpadów, transport itd.)

  • Segregowanie odpadów przy uwzględnieniu oddzielenia wszystkich składników podlegających odzyskowi, zmniejszenie do minimum ilości odpadów zdeponowanych na składowisku

  • Wywóz odpadów do zakładów odzyskiwania/utylizacji

  • Zapewnienie recyklingu u końcowych podmiotów przetwarzających

  • Szkolenie w zakresie obsługi maszyn zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Czy mają Państwo jakieś pytania dotyczące naszej działalności? Czy potrzebują Państwo porady? Prosimy o kontakt, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

© Copyright - BTS Technology, s.r.o.